Dunia permainan banyak berlatar fiksi sejarah hingga sejarah yang mengangkat budaya suatu negara. Dari sekian…